MEDLEMSKABFundamentet for WE er at skabe et rum, hvor medlemmerne kan mødes og udveksle erfaringer. Et rum, hvor det er muligt at finde nye samarbejdspartnere og få faglige input, professionel inspiration og sparring.

WE skaber ovenstående rammer for medlemmerne og tilbyder årligt:

  • 9 netværksmøder, som afholdes i KBH, Nord- eller Midtsjælland
  • 1 lederseminar
  • 1 generalforsamling

Priser

Fast medlemskontingent for et år: Kr. 2800 eksl. moms.

Deltagelse i netværksmøder: Kr. 375 eksl. moms pr. ordinære møde, du deltager i.

Hvis du deltager i alle ordinære møder, vil det årlige kontingent således blive kr. 6175 eksl. moms.

All inklusive medlemskab: Kr. 5500 eksl. moms, som betales på én gang og dækker det årlige medlemskontingent + adgang til alle ordinære netværksmøder.

Udfyld ansøgningsformularen her

deltag som gæst

Du er velkommen til at deltage som gæst, inden du beslutter dig for, om du vil være del af WE.

Det er muligt at deltage som gæst to gange.

Første gang er gratis.

Anden gang koster det kr. 375 eksl. moms. Ønsker du efterfølgende at blive medlem af WE, fratrækkes dette beløb dit medlemskontingent ved indmeldelse inden 14 dage.